Eco2Care
 duurzaam reinigen

NEN EN 15635 Magazijnstellingen

Ook magazijnstellingen en entresolvloeren worden als Arbeidsmiddelen gezien en dienen ook verplicht jaarlijks te worden gekeurd. Deze keuring is opgenomen in de Europese NEN normering 15635.


Conform de richtlijnen opgenomen in deze NEN EN 15635 norm in de checklist wordt een visuele inspectie uitgevoerd. De bevindingen worden opgenomen in een rapportage waarna eventuele tekortkomingen zullen worden besproken en een advies zal worden opgesteld om een veilige werkomgeving te realiseren c.q. behouden.


Onze keurmeesters zijn volledig onafhankelijk, dus u kunt ervanuit gaan dat wij niet ons eigen vlees keuren en niet met commerciële belang inspecteren.