Eco2Care
 duurzaam reinigen

eN 131 Ladders en trappen

In Nederland, in de EU-landen en in Noord-Amerika bestaan duidelijke wettelijke eisen voor de sterkte en de uitvoering van de ladder en voor het gebruik daarvan. In Nederland zijn de minimale veiligheidseisen geregeld in het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel. Ook zaken als de inhoud van de gebruiksaanwijzing, de opschriften op de ladder en de onderzoeksmethoden voor het testen van ladder zijn via dit warenwetbesluit geregeld. 


De norm NEN 2484 is sinds1 januari 2007 vervallen. Het niet naleven van het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel is een overtreding (economisch delict). Het toezicht op de naleving bij consumentenladders is een taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de Arbobeleidsregels was tot 1 januari 2007 vermeld dat draagbaar klimmaterieel tenminste dient te voldoen aan de NEN 2484. Dus heel specifiek genomen is de NEN 2484 niet verplicht.


Je voelt waarschijnlijk al een “maar” aankomen. Dat klopt! Want de de NEN 2484 is samengesteld op basis van het Besluit draagbaar klimmaterieel, de EN 131 en is aangevuld met specifieke eisen welke nodig zijn voor inzet van klimmaterieel voor zakelijk gebruik. In de NEN 2484 zijn met name sterkte eisen opgenomen waar draagbaar klimmaterieel aan dient te voldoen en is als zodanig voornamelijk interessant voor de ontwerper en/of fabrikant van ladders en trappen.


Dus de Arbeidsinspectie zal echter altijd een afweging maken of een veiliger alternatief mogelijk was in een specifieke situatie. Zeker in de bouw of installatietechniek prevaleren ladders welke voldoen aan NEN 2484. Daarom wordt er nog veel gekeurd op 2484.


Bij een ongeval zal de Arbeidsinspectie dan ook altijd een onderzoek instellen naar het klimmaterieel. Hierbij kijkt de inspecteur niet alleen naar het onderhoud van de trappen en ladders. Maar ook of het gebruik aansluit bij het beschikbare materieel en uitgevoerde keuringen om bij te dragen aan de veiligheid van personeel.


Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe EN 131 in werking, deze norm is op een groot aantal facetten zwaarder dan het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel van de Nederlandse warenwet. Het enige aspect waar de Nederlandse wetgeving nog een hogere eis stelt, is de sportbelasting. Bij de EN 131 is dat 2600N in het Nederlandse Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel is dat 3500N. Tevens wordt er nu onderscheid gemaakt in klimmaterieel voor professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik.